Aru' Tubarani

Cini – cini mami sallang karaeng
Bulaeng – bulaengna mangasa
Jangang Tani pakkurua
Bukkuru tani kadoa
Iya-iyannamo sallang karaeng
Rewa anngang na inakke
Tampa tetea ri ada
Kupolong tallu pokeku attannga parang
Kupolong appaki selekku abbangkeng romang
Iya-iyanamo sallang karaeng
Rewa anngang na inakke
Iya-iyannamo sallang karaeng
Barani yanngan na make
Sekre lipak kuruwai warakkanna Parangtambung
Sekre lipak kuruwal timboranna Bulussari
Nani cini buraknena burakneya
Tanrinna tau lolowa
Dampenna anak raraya
Tena jail kawang tana katto
Benteng tannga tana ambi
Tena todong bili tang pantamai
Kamma tommama sallang karaeng
Layang – layang nionjong attannga parang
Narikbakkang anak ratite
Nalollong anak mariang
Nampa kukana sallang karaeng
Inakke minne farina buleng – bulengna Mangasa


Artinya :
Yang mulia
Kelak akan terlihat
Buleng-Bulengna Mangasa
Ayam jantan sipenantan
Perkutut membuat tak berkutik
Yang mulia
Barang siapa kelak
Lebih jantan dari kami
Yang tidak mengenal adat
Akan kupatahkan tombakku ditengah padang
Akan kupatahkan badikku di kaki bukit
Yang mulia
Barang siapa kelak
Lebih jantan dari kami
Selembar sarung kelak berdua
Berlaga didekat parang tambung
Bertarung dekat gunung sari
Kelak kelihatan siapa yang lebih jantan
Kelak kelihatan siapa yang lebih berani
Semua tiang akan dipanjat
Semua bilik akan dibongkar
Kami kelak seperti layang – layang
Melayang ditengah angkasa
Melayang dengan peluru meriam
Kami adalah buleng-bulengna Mangasa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar